Wenckebach Genootschap

Welkom

Beste collega,

Welkom op de webpagina van het Wenckebach Genootschap. Het Wenckebach Genootschap is een vereniging van cardiologen uit de regio Den Haag, Leiden, Delft, Gouda, Zoetermeer, Leidschendam en Voorburg, met als doel het organiseren van nascholing en bijscholing op cardiologiegebied.

We verzorgen aan de hand van Nederlandse en Europese richtlijnen de regionale bijeenkomsten, losse thema-avonden, scholingsactiviteiten voor cardiologen, thoraxchirurgen, revalidatie-artsen, verpleegkundigen (met de uitdrukkelijke bevoegdheid medicatie voor te schrijven, zoals nurse practitioners) en huisartsen. Uiteraard zijn ook deelnemers van buiten de regio welkom op deze avonden. Per avond kunt u via deze site kennis nemen van het programma, de sprekers, en de accreditatie.

Wij hopen u tijdens een van de bijeenkomsten te ontmoeten!

Eelko Ronner - Voorzitter Wenckebach Genootschap

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Scroll to Top