Wenckebach Genootschap

Over ons

De eerste structurele georganiseerde nascholingen voor cardiologen en cardiologisch geïnteresseerden in de regio Den Haag – Delft – Zoetermeer – Leidschendam – Voorburg zijn begonnen in 1996. Er bestond behoefte aan structurele bijeenkomsten in de regio vanwege de nieuwe accreditatieplicht en vanwege het streven naar een verdergaande samenwerking van de maatschappen cardiologie in de regio.

Nascholingsbijeenkomsten werden en worden gehouden volgens het model van de ACCSAP. Circa 4 tot 5 keer per jaar werden op diverse locaties in de regio avonden georganiseerd, waarbij een der maatschappen zorgde voor de voorbereiding van het thema en voor een spreker uit eigen gelederen of van extern. Accreditatie werd vanaf het begin verleend door de NVVC en thans door het GAIA. Dit jaar komt de financiële steun de firma Boston Scientific.

In 2001 werd besloten de regionale cardiologische nascholing en samenwerking een meer vaste structuur te geven. Met steun van de leden werd een vast bestuur gevormd, bestaande uit leden van de diverse maatschappen cardiologie in de regio. In 2005 werd besloten over te gaan tot het oprichten van een vereniging met dezelfde hoofddoelstelling als het voorheen meer ad hoc georganiseerde gezelschap. Belangrijke drijfveren waren de wens om meer formeel organisatie en financiële relaties te kunnen vastleggen en het bestuur een vastomlijnde taak en verantwoordelijkheid te geven. Met toestemming van de nazaten van Karel Frederik Wenckebach, de meest beroemde Haagse cardioloog, werd de naam Wenckebach Genootschap gekozen. Het eerste volle verenigingsjaar was 2006, waarin de eerste ledenvergadering werd gehouden en alle organisatie in handen was van het eerste bestuur van het Wenckebach Genootschap.

In 2014 is besloten de regio uit te breiden tot de gehele regio van de A-opleidingen in LUMC en HAGA en alle geaffilieerde ziekenhuizen, samenvallend met de Onderwijs en Opleidings- Regio (OOR) Leiden. Daarmee wordt vooral ook het belang van deze avonden benadrukt om als platform te dienen voor intensere regionale samenwerking op gebieden van onderwijs voor de A(N)IOS, nascholing voor de cardiologen, protocollen, logistiek.

Het bestuur is zeer verheugd met deze uitbreiding en blijft streven een hoogwaardig platform te verzorgen voor de regionale cardiologische nascholing, wetenschappelijke belangstelling en sociale interactie. Het unieke karakter van de bijeenkomsten hopen we over de jaren te behouden en waar mogelijk te verbeteren. We hopen daarbij op een verdere toename van aanwezigheid door openstelling aan cardiologen buiten onze eigen regio en een blijvend hoog gehalte van de presentaties door sprekers van nationaal en internationaal kaliber.

Scroll to Top